TRANSPORT I SPEDYCJA

Świadczymy profesjonalne usługi transportowo - spedycyjne

MAGAZYNOWANIE

Umożliwiamy krótkoterminowe magazynowanie
powierzonych nam towarów

oferta

TRANSPORT I SPEDYCJA

Mondo Logistic specjalizuje się w transporcie i spedycji krajowej oraz międzynarodowej. Organizujemy zlecenia transportowe na terenie całej Europy, w tym załadunki całopojazdowe, częściowe oraz drobnicowe. Zajmujemy się transportem wszystkich rodzajów towarów: neutralnych, nietypowych, niebezpiecznych (ADR), chłodniczych.


Dysponujemy własnymi środkami transportu oraz współpracujemy z licznymi, zaufanymi podwykonawcami co zapewnia stałą dostępność samochodów o każdej zabudowie, kubaturze i tonażu.


Ładunki przewożone przez Mondo Logistic są zawsze objęte ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej OCP i OCS. Na życzenie Klienta zawieramy również umowy ubezpieczenia CARGO Gwarantujemy bezpieczeństwo przewożonego o ładunku oraz punktualność dostaw.


Współpraca z wymagającymi kontrahentami utwierdza nas w przekonaniu, że Mondo Logistic jest niezawodnym, uczciwym i terminowym partnerem biznesowym.


MAGAZYNOWANIE

Mondo Logistic świadczy również usługi magazynowania. Dysponujemy przestrzenią magazynową dzięki czemu umożliwiamy krótkoterminowe magazynowanie towarów. Nasi Klienci mają możliwość konsolidowania ładunków pochodzących z różnych źródeł, ich przepakowania i wysyłki we wskazane miejsce docelowe.

MONDO LOGISTIC
Martyna Profus


Siedziba:

ul. Lazarówka 2 d

41-935 Bytom

Tel. kontaktowy: 690 459 538

E-mail: mondologistic@mondologistic.eu


NIP: 6262776986

REGON: 366114763

Formularz kontaktowy